Poludniowo-zachodni filar z linia slowenskiej proby jesienia 2000 roku. T = obozy I--III.
Zrodlo: "Planinski Vestnik" 4/2001 s.153
wstecz(powrot)