Po trwersowaniu Spitsbergenu -- Billefjorden w dniu 2 wrzenia 1936. Od lewej: in. Stefan Bernardzikiewicz, student geologii Stanisaw Siedlecki i dr Konstanty Narkiewicz-Jodko.
wstecz(powrt)