Sierpień 1978 roku, Delhi. Z pani± Indir± Gandhi rozmawiaj± w drodze w Himalaje Nepalskie Jan Holnicki, Janusz Kurczab (kierownik wyprawy) i Andrzej M³ynarczyk (od lewej do prawej).